Завдання 2. Визначте особливості суб’єктного складу договору позички

Визначте особливості суб’єктного складу договору позички. Які обмеження існують щодо суб’єктного складу договору позички?

ІІІ. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ

Тема 17: Загальна характеристика договорів підряду.

1. Загальні положення про договори підряду. Сфера застосування та законодавче регулювання.

2. Сторони в договорі підряду. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.

3. Порядок укладення і форма договору підряду.

4. Істотні умови договору підряду.

а) предмет договору;

б) ціна договору, кошторис та його види;

в) строки виконання.

5. Зміст договору підряду.

6. Особливості виконання договору підряду. Особливості прийняття роботи, виконаної за договором підряду.

7. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору підряду.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р Завдання 2. Визначте особливості суб’єктного складу договору позички. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1995-1998. К. Юрінком Інтер. 1998.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К Завдання 2. Визначте особливості суб’єктного складу договору позички. Юрінком Інтер. 1999.

7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

8. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

9. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

10.Лист Міністерства праці та соціальної політики від 26.12.2003 N 06/1-4/200 „Щодо застосування трудових договорів та договорів підряду”

11.Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 19.04.2004 N 2557 „Щодо укладання договорів підряду фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності”.


documentabhfkfx.html
documentabhfrqf.html
documentabhfzan.html
documentabhggkv.html
documentabhgnvd.html
Документ Завдання 2. Визначте особливості суб’єктного складу договору позички